top of page
İmza

Rusya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen firmalar için, şirket kurulumu ve kurulan şirketin aktif olarak çalışmasına başlamasına kadar olan süreçlerinin yönetilmesi konusunda destek sunmaktayız.

Firma kurlumu için gerekli süreçler ve evraklar,

Ofis kurulumu,

Yönetici, personel ve gerekli ekiplerin oluşturulması bu alanda sunduğumuz hizmetlerdendir.

bottom of page